Eurooppalainen viitekehys opetuksen ja oppimisen avoimuuden kehittämiseksi

Kirjoittajat

  • Avoimen opetuksen ja oppimisen teemanumero

Avainsanat:

avoin opetus, avoin oppiminen, Euroopan komissio, viitekehys, saatavuus, pedagogiikka, oppimateriaalit, yhteistyö, tutkimus, teknologia, strategia, johtaminen, tunnustaminen, laatu, framework for higher education institutions, ammattikorkeakoulut, Laurea, koulutusjärjestelmä, opetusjärjestelmä, opetuksen uudistaminen

Abstrakti

Euroopan komission The Joint Research Centren raportissa esitellään viitekehys, jonka avulla korkeakoulut voivat edistää ja kehittää opetuksen ja oppimisen avoimuutta. Viitekehys sisältää kymmenen ulottuvuutta (dimensions of open education), jotka auttavat hahmottamaan opetuksen avoimuutta laaja-alaisesti. Viitekehyksen teemoja ovat saatavuus (access), pedagogiikka (pedagogy), oppimateriaalit (content), yhteistyö (collaboration), tutkimus (research), teknologia (technology), strategia (strategy), johtaminen (leadership), tunnustaminen (recognition) ja laatu (quality). (Kati Syvälahti)

Aino Helariutta ja Minna Fred Laurea-ammattikorkeakoulusta tarkastelevat artikkelisarjassaan oppimisen avoimuutta Euroopan komission avoimen oppimisen viitekehyksen sekä Laurean linjausten ja toimintamallien välillä. Artikkelisarjan avausosassa kirjoittajat tarjoavat suomenkielisen yleiskatsauksen viitekehyksestä. (Aino Helariutta ja Minna Fred)

Julkaistu

2020-03-05

Numero

Osasto

Artikkeleita opetuksen avaamisesta