Eurooppalainen viitekehys opetuksen ja oppimisen avoimuuden kehittämiseksi

  • Avoimen opetuksen ja oppimisen teemanumero
Avainsanat: avoin opetus, avoin oppiminen, Euroopan komissio, viitekehys, saatavuus, pedagogiikka, oppimateriaalit, yhteistyö, tutkimus, teknologia, strategia, johtaminen, tunnustaminen, laatu, framework for higher education institutions, ammattikorkeakoulut, Laurea, koulutusjärjestelmä, opetusjärjestelmä, opetuksen uudistaminen

Abstrakti

Euroopan komission The Joint Research Centren raportissa esitellään viitekehys, jonka avulla korkeakoulut voivat edistää ja kehittää opetuksen ja oppimisen avoimuutta. Viitekehys sisältää kymmenen ulottuvuutta (dimensions of open education), jotka auttavat hahmottamaan opetuksen avoimuutta laaja-alaisesti. Viitekehyksen teemoja ovat saatavuus (access), pedagogiikka (pedagogy), oppimateriaalit (content), yhteistyö (collaboration), tutkimus (research), teknologia (technology), strategia (strategy), johtaminen (leadership), tunnustaminen (recognition) ja laatu (quality). (Kati Syvälahti)

Aino Helariutta ja Minna Fred Laurea-ammattikorkeakoulusta tarkastelevat artikkelisarjassaan oppimisen avoimuutta Euroopan komission avoimen oppimisen viitekehyksen sekä Laurean linjausten ja toimintamallien välillä. Artikkelisarjan avausosassa kirjoittajat tarjoavat suomenkielisen yleiskatsauksen viitekehyksestä. (Aino Helariutta ja Minna Fred)

Julkaistu
2020-03-05
Osasto
Artikkeleita opetuksen avaamisesta