Arkistot

 • Avoin opetus ja oppiminen V
  Vol 6 Nro 1 (2024)

  Tämä on viides avointa opetusta ja oppimista (open education, OE) ja avoimia oppimateriaaleja (open educational resources, OER) käsittelevä Think Open Digestin teemanumero. Edellisten numeroiden tapaan tämäkin teemapaketti kokoaa yhteen avoimeen opetukseen ja oppimateriaaleihin liittyviä artikkeleita, palveluja, työkaluja, oppaita ja suosituksia, jotka on julkaistu aiemmin muualla verkossa. Teemanumero on suunnattu erityisesti korkeakouluopettajille – työn tueksi ja uusien ajatusten inspiroijaksi.

  Numeroa on ollut kokoamassa korkeakoulu- ja instituutiorajat ylittävä työryhmä, johon on kuulunut Kaisa Hartikainen (Itä-Suomen yliopisto), Ilmari Jauhiainen (AVOTT, Tieteellisten seurain valtuuskunta), Terhi Kaipainen (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk), Anna Lindfors (CSC – Tieteen tietotekniikan keskus), Alexander Salava (Helsingin yliopisto), Kati Syvälahti (Tampereen yliopiston kirjasto) ja Marjo Vallittu (Avoimen tiedon keskus, Jyväskylän yliopisto). Koordinoijana on toiminut Think Open Digestin vastaava toimittaja Juuso Ala-Kyyny (Helsingin yliopiston kirjasto).

 • Avoin opetus ja oppiminen IV
  Vol 5 Nro 1 (2023)

  Tämä on neljäs avointa opetusta ja oppimista (open education, OE) ja avoimia oppimateriaaleja (open educational resources, OER) käsittelevä Think Open Digestin teemanumero. Edellisten numeroiden tapaan tämäkin teemapaketti kokoaa yhteen avoimeen opetukseen ja oppimateriaaleihin liittyviä artikkeleita, palveluja, työkaluja, oppaita ja suosituksia, jotka on julkaistu aiemmin muualla verkossa. Teemanumero on suunnattu erityisesti korkeakouluopettajille – työn tueksi ja uusien ajatusten inspiroijaksi.

  Numeroa on ollut kokoamassa korkeakoulu- ja instituutiorajat ylittävä työryhmä, johon on kuulunut Päivi Helminen (Helsingin yliopiston kirjasto), Maria Ilomäki (TLC, Tampereen yliopisto), Ilmari Jauhiainen (Tieteellisten seurain valtuuskunta, Avoin tiede ja tutkimus), Terhi Kaipainen (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu), Leena Katto (TLC, Tampereen ammattikorkeakoulu), Sari Leinonen (TLC, Tampereen yliopisto), Anna Lindfors (CSC – Tieteen tietotekniikan keskus) ja Kati Syvälahti (Tampereen yliopisto). Koordinoijana on toiminut Think Open Digestin vastaava toimittaja Juuso Ala-Kyyny (Helsingin yliopiston kirjasto).

  Aiemmat teemanumerot ovat avoimesti saatavilla: Avoin opetus ja oppiminen (2020), Avoin opetus ja oppiminen II (2021) ja Avoin opetus ja oppiminen III (2022).

 • Avoin opetus ja oppiminen III
  Vol 4 Nro 2 (2022)

  Avoin opetus ja oppiminen (open education) sekä avoimet oppimateriaalit (open educational resources, OER) ovat tämän Think Open Digestin erikoisnumeron aiheena. Kyseessä on jo kolmas avointa opetusta ja oppimista yhteen kokoava teemapaketti; aiemmat teemanumerot ovat avoimesti saatavilla: Avoin opetus ja oppiminen (2020) ja Avoin opetus ja oppiminen II (2021). Edellisten numeroiden tapaan tämäkin numero on suunnattu erityisesti korkeakouluopettajille – työn tueksi ja uusien ajatusten inspiroijaksi. Teemanumero esittelee avoimeen opetukseen ja oppimiseen liittyviä artikkeleita, palveluja, työkaluja, oppaita ja suosituksia, jotka on julkaistu aiemmin muualla verkossa.

  Numeroa on ollut kokoamassa korkeakoulu- ja instituutiorajat ylittävä työryhmä, johon on kuulunut Aino Helariutta (Laurea-ammattikorkeakoulu), Ilmari Jauhiainen (Tieteellisten seurain valtuuskunta, Avoin tiede ja tutkimus), Taru Kuhalampi (Kansalliskirjasto), Anna Lindfors (CSC – Tieteen tietotekniikan keskus) ja Kati Syvälahti (Tampereen yliopisto). Koordinoijana on toiminut Think Open Digestin vastaava toimittaja Juuso Ala-Kyyny (Helsingin yliopisto).

 • Kirjoittajamaksut (APC)
  Vol 4 Nro 1 (2022)

  Kirjoittajamaksut (article processing charge, APC) ovat osa avoimen julkaisemisen monimuotoista kokonaisuutta, jonka tavoitteena on tehdä tutkimusjulkaisujen avoimesta saatavuudesta lähtökohta. Tässä teemanumerossa lähestytään kirjoittajamaksuja eri näkökulmista: käsitteen määrittelyn, palveluiden esittelemisen ja tieteen avoimuuden edistämisen näkökulmista.

 • Avoin opetus ja oppiminen II
  Vol 3 Nro 2 (2021)

  Avoimen opetuksen ja oppimisen toiseen teemanumeroon on koottu vuoden aikana julkaistuja opetukseen liittyviä kansallisia linjauksia, erilaisia opettajien työn tukemiseksi tarkoitettuja verkkosisältöjä sekä artikkeleita. Teemanumeroa ovat olleet toteuttamassa Juuso Ala-Kyyny (Helsingin yliopiston kirjasto), Aino Helariutta (Laurea-kirjasto), Ilmari Jauhiainen (Avoimen tieteen koordinaatio), Taru Kuhalampi (Kansalliskirjasto), Anna Lindfors (Avointen oppimateriaalien kirjasto) ja Kati Syvälahti (Helsingin yliopiston kirjasto).

 • Think Open Digest 1/2021 kansi

  Tunne datasi – Tutkimusdatan hallinta (RDM)
  Vol 3 Nro 1 (2021)

   

  Tutkimusaineistojen ja -datan hallinta (RDM) on tärkeä osa jokaista tutkimusprojektia. Aineistojen ja datan hallinnan ensisijaisena tavoitteena on tehdä tutkimusprosessista mahdollisimman tehokas – toisekseen se auttaa sinua vastaamaan organisaatiosi ja tutkimuksen rahoittajien odotuksiin ja vaatimuksiin. RDM-taidot ovat tutkijan perustaitoja, ja ne koskevat kaikkia, jotka käsittelevät tutkimusdataa tutkimushankkeessa. Oppimalla aineistojen ja datan hallintaa opit TUNTEMAAN DATASI!

  Tässä teemanumerossa Helsingin yliopiston Datatuki esittelee kaikki tutkimusaineistojen ja -datan hallintaan ja hallinnan suunnitteluun liittyvät pääkohdat; mitä ne ovat, miksi ne ovat tärkeitä ja mistä etsiä lisäapua tutkimusdatan hallintaan liittyvissä asioissa.

 • Avoin opetus ja oppiminen
  Vol 2 Nro 2 (2020)

  Avoin opetus ja oppiminen (open education) sekä avoimet oppimateriaalit (open educational resources) ovat olleet avoimen tieteen nousevia teemoja viime vuosina, ja Suomessakin opetuksen avoimuus on ollut voimakkaasti esillä muun muassa kansallisen Avoimen tieteen koordinaation piirissä. Think Open Digestin erikoisnumero, Avoin opetus ja oppiminen, on suunnattu erityisesti korkeakouluopettajille – työn tueksi ja uusien ajatusten inspiroijaksi. Teemanumero esittelee avoimeen opetukseen ja oppimiseen liittyviä artikkeleita, palveluja, työkaluja, oppaita ja suosituksia, jotka on julkaistu aiemmin muualla verkossa.

  Numeroa on ollut kokoamassa korkeakoulu- ja instituutiorajat ylittävä työryhmä, johon on kuulunut Päivi Helminen ja Kati Syvälahti (Helsingin yliopisto), Aino Helariutta ja Minna Fred (Laurea-ammattikorkeakoulu), Anna Lindfors (CSC – Tieteen tietotekniikan keskus) ja Ilmari Jauhiainen (Tieteellisten seurain valtuuskunta, Avoin tiede). Koordinoijana on toiminut Think Open Digestin vastaava toimittaja Juuso Ala-Kyyny (Helsingin yliopisto).

  Note that you can change the language in the menu on the right side of the page.

 • Avoimen tieteen vuosikatsaus 2019
  Vol 2 Nro 1 (2020)

  Vuosi 2019 oli vilkas vuosi avoimen tieteen kentällä. Kotimaassa Avoimen tieteen kansallisen koordinaation työ jatkui vauhdikkaana ja työryhmät etenivät kohti kansallisia avoimen tieteen linjauksia ja suosituksia. Kansainvälisesti eniten keskustelua herätti eurooppalaisten keskeisten tiederahoittajien kunnianhimoinen Plan S -suunnitelma, jonka alkua lykättiin vuodella eteenpäin.

  Avoimen tieteen vuosikatsaus 2019 on suunnattu tutkijoille, mutta se on hyvä lukulista myös muille tieteen parissa toimiville. Vuosikatsaukseen on koottu verkossa vuoden 2019 aikana julkaistuja tekstejä, tutkimusartikkeleita, selvityksiä ja linjauksia. Katsaus koostuu 14 pääartikkelista, joiden tiivistelmistä löytyy vielä lisää luettavaa.

  Avoimen tieteen vuosikatsauksen toimituskuntaan kuuluivat Markku Roinila, Mika Holopainen, Kimmo Koskinen, Pauli Assinen ja Juuso Ala-Kyyny. Kiitokset vuosikatsaukseen ja puolivuotiskatsaukseen liittyvästä konsultaatiosta Mikael Laaksolle.

  Note that you can change the language in the menu on the right side of the page.

 • Rinnakkaistallennus
  Vol 1 Nro 4 (2019)

  Rinnakkaistallennuksen ja rinnakkaisjulkaisemisen erikoisnumeroon on koottu Think Open -blogissa julkaistuja artikkeleita rinnakkaistallennuksen käytännöistä ja Helsingin yliopiston tutkijan käytössä olevista palveluista.

 • Think Open Digest 3/2019 kansi

  Open Access
  Vol 1 Nro 3 (2019)

  Open Access -erikoisnumeroon on koottu Think Open -blogissa julkaistuja artikkeleita avoimesta julkaisemisesta ja Helsingin yliopiston tutkijan käytössä olevista palveluista.

 • Think Open Digest 2/2019 kansi

  Tutkimusdatan hallinta
  Vol 1 Nro 2 (2019)

  Tutkimusdatan hallinta -erikoisnumeroon on koottu Think Open -blogissa julkaistuja artikkeleita datanhallinnan käytännöistä ja Helsingin yliopiston tutkijan käytössä olevista työkaluista.

  Remember also our "Research Data Management" special issue (1/2019), which includes articles on RDM in English.

 • Think Open Digest 1/2019 cover

  Research Data Management
  Vol 1 Nro 1 (2019)

  The special issue of Research Data Management includes articles on data management practices and tools available for University of Helsinki researchers. Articles have been published on the Think Open blog.

  Suomenkieliset RDM-artikkelit on koottu "Tutkimusdatan hallinta" -numeroon (2/2019).