• Avoin opetus ja oppiminen
  Vol 2 Nro 2 (2020)

  Avoin opetus ja oppiminen (open education) sekä avoimet oppimateriaalit (open educational resources) ovat olleet avoimen tieteen nousevia teemoja viime vuosina, ja Suomessakin opetuksen avoimuus on ollut voimakkaasti esillä muun muassa kansallisen Avoimen tieteen koordinaation piirissä. Think Open Digestin erikoisnumero, Avoin opetus ja oppiminen, on suunnattu erityisesti korkeakouluopettajille – työn tueksi ja uusien ajatusten inspiroijaksi. Teemanumero esittelee avoimeen opetukseen ja oppimiseen liittyviä artikkeleita, palveluja, työkaluja, oppaita ja suosituksia, jotka on julkaistu aiemmin muualla verkossa.

  Numeroa on ollut kokoamassa korkeakoulu- ja instituutiorajat ylittävä työryhmä, johon on kuulunut Päivi Helminen ja Kati Syvälahti (Helsingin yliopisto), Aino Helariutta ja Minna Fred (Laurea-ammattikorkeakoulu), Anna Lindfors (CSC – Tieteen tietotekniikan keskus) ja Ilmari Jauhiainen (Tieteellisten seurain valtuuskunta, Avoin tiede). Koordinoijana on toiminut Think Open Digestin vastaava toimittaja Juuso Ala-Kyyny (Helsingin yliopisto).

  Note that you can change the language in the menu on the right side of the page.

 • Avoimen tieteen vuosikatsaus 2019
  Vol 2 Nro 1 (2020)

  Vuosi 2019 oli vilkas vuosi avoimen tieteen kentällä. Kotimaassa Avoimen tieteen kansallisen koordinaation työ jatkui vauhdikkaana ja työryhmät etenivät kohti kansallisia avoimen tieteen linjauksia ja suosituksia. Kansainvälisesti eniten keskustelua herätti eurooppalaisten keskeisten tiederahoittajien kunnianhimoinen Plan S -suunnitelma, jonka alkua lykättiin vuodella eteenpäin.

  Avoimen tieteen vuosikatsaus 2019 on suunnattu tutkijoille, mutta se on hyvä lukulista myös muille tieteen parissa toimiville. Vuosikatsaukseen on koottu verkossa vuoden 2019 aikana julkaistuja tekstejä, tutkimusartikkeleita, selvityksiä ja linjauksia. Katsaus koostuu 14 pääartikkelista, joiden tiivistelmistä löytyy vielä lisää luettavaa.

  Avoimen tieteen vuosikatsauksen toimituskuntaan kuuluivat Markku Roinila, Mika Holopainen, Kimmo Koskinen, Pauli Assinen ja Juuso Ala-Kyyny. Kiitokset vuosikatsaukseen ja puolivuotiskatsaukseen liittyvästä konsultaatiosta Mikael Laaksolle.

  Note that you can change the language in the menu on the right side of the page.

 • Rinnakkaistallennus
  Vol 1 Nro 4 (2019)

  Rinnakkaistallennuksen ja rinnakkaisjulkaisemisen erikoisnumeroon on koottu Think Open -blogissa julkaistuja artikkeleita rinnakkaistallennuksen käytännöistä ja Helsingin yliopiston tutkijan käytössä olevista palveluista.

 • Think Open Digest 3/2019 kansi Open Access
  Vol 1 Nro 3 (2019)

  Open Access -erikoisnumeroon on koottu Think Open -blogissa julkaistuja artikkeleita avoimesta julkaisemisesta ja Helsingin yliopiston tutkijan käytössä olevista palveluista.

 • Think Open Digest 2/2019 kansi Tutkimusdatan hallinta
  Vol 1 Nro 2 (2019)

  Tutkimusdatan hallinta -erikoisnumeroon on koottu Think Open -blogissa julkaistuja artikkeleita datanhallinnan käytännöistä ja Helsingin yliopiston tutkijan käytössä olevista työkaluista.

  Remember also our "Research Data Management" special issue (1/2019), which includes articles on RDM in English.

 • Think Open Digest 1/2019 cover Research Data Management
  Vol 1 Nro 1 (2019)

  The special issue of Research Data Management includes articles on data management practices and tools available for University of Helsinki researchers. Articles have been published on the Think Open blog.

  Suomenkieliset RDM-artikkelit on koottu "Tutkimusdatan hallinta" -numeroon (2/2019).