Vol 1 Nro 2 (2019): Tutkimusdatan hallinta

Think Open Digest 2/2019 kansi

Tutkimusdatan hallinta -erikoisnumeroon on koottu Think Open -blogissa julkaistuja artikkeleita datanhallinnan käytännöistä ja Helsingin yliopiston tutkijan käytössä olevista työkaluista.

Remember also our "Research Data Management" special issue (1/2019), which includes articles on RDM in English.

Julkaistu: 2019-08-19