Eurostatin data tutkijoiden käyttöön – miksi aineiston käyttöä rajoitetaan ja mitä Eurostatin datalla voi tehdä?

Avainsanat: EU, EUROMOD, Eurostat, mikrodata, tilastodata, tutkimuslupa, tutkimusluvanvarainen data, yhteiskuntatieteellinen tutkimus

Abstrakti

Helsingin yliopiston tutkijoilla on ollut keväästä lähtien mahdollisuus anoa EU:n tilastotoimiston Eurostatin mikrodatoja käyttöön. Yhteiskuntatieteiden tutkijat Reijo Sund, Antti Kaihovaara ja Ville-Veikko Pulkka kertovat tutkimusluvallisten aineistojen – ”suljettujen avointen aineistojen” – erityispiirteistä ja Eurostatin datan käyttömahdollisuuksista.

Julkaistu
2018-08-29
Osasto
Tutkijan palvelut