Suositus: Mitä asioita olisi hyvä huomioida oppimateriaalin avoimessa julkaisemisessa?

  • Avoimen opetuksen ja oppimisen teemanumero
Avainsanat: avoimet oppimateriaalit, OER, avoin opetus, avoin oppiminen, suositukset, tekijänoikeus, tietosuoja, opetuksen avaaminen, oppimateriaalien avaaminen

Abstrakti

Avoimen tieteen koordinaatiossa valmisteltu suositus neuvoo, mitä esimerkiksi tekijänoikeuksiin ja tietosuojaan liittyviä kysymyksiä on muistettava oppimateriaaleja avattaessa, mistä asioista on hyvä sopia tehtäessä yhteistyötä useamman tekijän ja/tai organisaation kanssa ja millä ehdoilla opiskelijoiden tekemää materiaalia saa hyödyntää oppimateriaaleissa. (Ilmari Jauhiainen)

Julkaistu
2020-03-05
Osasto
Suosituksia opetuksen suunnittelun tueksi