Opetuksen verkkototeutusten laatukriteerit

Kirjoittajat

  • Avoimen opetuksen ja oppimisen teemanumero

Avainsanat:

avoin opetus, avoin oppiminen, opetuksen verkkototeutus, laatukriteerit, ammattikorkeakoulut, opetus, oppimateriaalit, opetuksen suunnittelu

Abstrakti

Ammattikorkeakoulujen eAmk-hankkeessa tehty verkkototeutusten laatukriteeristö on työkalu oman opetuksen ja oppimateriaalin suunnittelun tueksi sekä olemassa olevien verkkototeutusten laadun arvioimiseksi. Se asettaa huomioitavia alueita toteutuksen eri vaiheisiin (mm. kohderyhmä, osaamistavoitteet, oppimistehtävät, aineistot, vuorovaikutus), jotka voivat auttaa opetuksen ja oppimateriaalien suunnittelussa. (Anna Lindfors)

Julkaistu

2020-03-05

Numero

Osasto

Suosituksia opetuksen suunnittelun tueksi