Opetuksen verkkototeutusten laatukriteerit

  • Avoimen opetuksen ja oppimisen teemanumero
Avainsanat: avoin opetus, avoin oppiminen, opetuksen verkkototeutus, laatukriteerit, ammattikorkeakoulut, opetus, oppimateriaalit, opetuksen suunnittelu

Abstrakti

Ammattikorkeakoulujen eAmk-hankkeessa tehty verkkototeutusten laatukriteeristö on työkalu oman opetuksen ja oppimateriaalin suunnittelun tueksi sekä olemassa olevien verkkototeutusten laadun arvioimiseksi. Se asettaa huomioitavia alueita toteutuksen eri vaiheisiin (mm. kohderyhmä, osaamistavoitteet, oppimistehtävät, aineistot, vuorovaikutus), jotka voivat auttaa opetuksen ja oppimateriaalien suunnittelussa. (Anna Lindfors)

Julkaistu
2020-03-05
Osasto
Suosituksia opetuksen suunnittelun tueksi