Avointen oppimateriaalien kirjasto (Aoe.fi)

Kirjoittajat

  • Avoimen opetuksen ja oppimisen teemanumero

Avainsanat:

avoimet oppimateriaalit, avoin opetus, avoin oppiminen, avointen oppimateriaalien kirjasto, oppimateriaalien jakaminen, oppimateriaalivaranto, opetus- ja kulttuuriministeriö, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus, Opetushallitus, oppimateriaalien kuvailu

Abstrakti

Avointen oppimateriaalien kirjasto (Aoe.fi) on valtakunnallinen paikka avointen oppimateriaalien jakamiseen sekä niiden löytämiseen kaikilta koulutusasteilta. Palvelun ovat toteuttaneet opetus- ja kulttuuriministeriö, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus ja Opetushallitus. Palveluun voi tallentaa ja kuvailla avoimia oppimateriaaleja ja niitä voi hakea sieltä. Palveluun voi kirjautua Haka-tunnuksilla, eli sitä voi käyttää Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Kirjautuminen onnistuu myös MPASid- ja Suomi.fi -tunnuksilla. (Anna Lindfors)

Julkaistu

2020-03-05

Numero

Osasto

Palvelut, oppaat ja työkalut opettajan apuna