ImagOA-opas kuvien käyttämiseen opetusmateriaaleissa

  • Avoimen opetuksen ja oppimisen teemanumero
Avainsanat: avoin opetus, avoin oppiminen, tekijänoikeudet, kuvat, kuvien käyttö, kuvien käyttö opetuksessa, ImagOA, ImagOA-opas, Aalto-yliopisto, viittauskäytännöt, lisenssit, avoimet kuva-aineistot

Abstrakti

Aalto-yliopistossa toteutettu opas on tarkoitettu kuva-aineistojen käyttöön avoimessa tieteessä. Opas muun muassa kertoo kuviin liittyvistä viittauskäytännöistä ja lisensseistä, vinkkaa avoimista kuva-aineistoista ja opastaa kuvien käyttöön erilaisissa käyttötarkoituksissa. (Anna Lindfors)

Julkaistu
2020-03-05
Osasto
Palvelut, oppaat ja työkalut opettajan apuna