Tutkimusaineistojen ja -datan hallinnan osatekijät

  • Mikko Ojanen Helsingin yliopiston kirjasto / Datatuki
Avainsanat: data, datanhallinta, tutkimusdatanhallinta, RDM, RDM-elinkaari, RDM-taidot, RDM-osatekijät, avoin tiede

Abstrakti

Tutkimusaineistojen ja -datan hallinnan tärkeimmät osatekijät ovat oman datan tunteminen ja kuvaileminen, eettisten ja oikeudellisten periaatteiden noudattaminen, datan suojaamiseen, tallentamiseen, jakamiseen, arkistointiin, avaamiseen ja julkaisemiseen liittyvien työnkulkujen ymmärtäminen. Tässä Tunne datasi -artikkelisarjan osassa tarkastelemme lähemmin aineiston- ja datan hallinnan keskeisimpiä osatekijöitä ja niiden suhdetta tutkimuksen perinteisiin työnkulkuihin sekä osin myös kotiorganisaation tarjoamiin peruspalveluihin.

Julkaistu
2020-09-17