Suunnittelusta apua tehokkaaseen tutkimusaineistojen ja -datan hallintaan

  • Mikko Ojanen Helsingin yliopiston kirjasto / Datatuki
Avainsanat: data, datanhallinta, datanhallinnan suunnittelu, datanhallintasuunnitelma, aineistonhallintasuunnitelma, DMP, tutkimusdatanhallinta, RDM, avoin tiede, avoin data

Abstrakti

Datanhallinnan suunnittelu (DMP, data management plan) nähdään valitettavan usein taakkana ja byrokraattisena prosessina. Sitä se ei kuitenkaan ole. DMP on erinomainen tutkijan työkalu, joka auttaa muun muassa tutkimusprosessin valmistelussa ja potentiaalisten riskien tunnistamisessa. Datanhallinnan suunnittelulla on myös merkittävä pedagoginen potentiaali, ja DMP:n avulla tutkimusorganisaatiot voivat kehittää tutkimuksessa tarvittavia palveluita tutkijoiden tueksi.

Julkaistu
2020-11-19