Kansallinen linjaus oppimisen ja oppimateriaalien avoimuudesta

Kirjoittajat

  • Avoimen tieteen koordinaatio, Tieteellisten seurain valtuuskunta

Avainsanat:

avoin opetus, avoin oppiminen, avoimet oppimateriaalit, kansalliset linjaukset, avoimet opetuskäytännöt, oppimisen avoimuus, avoin tiede, Avoimen tieteen kansallinen koordinaatio

Abstrakti

Kansallinen linjaus oppimisen ja oppimateriaalien avoimuudesta koskee oppimisen avoimuutta, oppimateriaalien avointa saatavuutta ja avoimia oppimis- ja opetuskäytäntöjä. Linjaus on suomalaisen korkeakoulu- ja tutkimusyhteisön yhteistyön tulos ja yhteinen näkemys oppimisen ja oppimateriaalien avoimuuden suunnasta.

Linjaus koostuu yhteisistä periaatteista ja oppimateriaalien avoimen saatavuuden sekä avoimien oppimis- ja opetuskäytäntöjen osalinjauksista, joissa määritellään tavoitteita ja toimenpiteitä. Periaatteissa määritellään yleiset ehdot oppimisen ja oppimateriaalien avoimuuden edistämiselle. Ne sanoittavat korkeakoulu- ja tutkimusyhteisölle tärkeitä asioita, joista on pidettävä kiinni avoimuutta edistettäessä. Osalinjauksiin kirjatut tavoitteet ovat enemmän aikaan sidottuja päämääriä, ja niihin liittyy konkreettisia toimen-piteitä. Muuttuva kansainvälinen ympäristö vaikuttaa tavoitteisiin ja niiden toimenpiteisiin nopeammin kuin periaatteisiin.

(Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuus. Korkeakoulu- ja tutkimusyhteisön kansallinen linjaus ja toimenpideohjelma. Osalinjaus 1 – Oppimateriaalien avoin saatavuus)

Lue myös taustoittava artikkeli linjauksesta: Kansallinen osalinjaus oppimateriaalien avoimesta saatavuudesta (Avointiede.fi, 7.12.2020)

Tiedostolataukset

Julkaistu

2020-12-07

Numero

Osasto

Linjauksia, oppaita ja tukea avoimeen opetukseen