Oppimisen avoimuutta edistetään kansallisesti

Kirjoittajat

  • Aino Helariutta Laurea-ammattikorkeakoulu
  • Terhi Kaipainen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
  • Miki Kallio Oulun yliopisto
  • Anne Kärki Satakunnan ammattikorkeakoulu
  • Anna Lindfors CSC – Tieteen tietotekniikan keskus

Avainsanat:

avoin opetus, avoin oppiminen, avoimet oppimateriaalit, Avoimen tieteen kansallinen koordinaatio, linjaukset, suositukset

Abstrakti

Avoimuuden kentällä on viime vuosina ollut paljon puhetta niin avoimesta julkaisemisesta kuin avoimesta datasta, mutta nyt myös avoin oppiminen ja avoimet oppimateriaalit tulevat entistä vahvemmin mukaan peliin. Oppimisen avoimuutta edistetään kansallisesti monesta eri näkökulmasta ja samalla luodaan käyttöön avoimia linjauksia, suosituksia ja ohjeistuksia jokaisen oman arkityön tueksi niin yksilö- kuin organisaatiotasolla. Tämä artikkeli avaa kansallisen avoimen tieteen koordinaation piirissä tehtävää oppimisen avoimuutta edistävää työtä.

(Aino Helariutta, Ilmari Jauhiainen, Terhi Kaipainen, Miki Kallio, Anne Kärki & Anna Lindfors)

Artikkeli julkaistu Kreodi-verkkolehdessä 17.2.2021.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2021-02-17