Creative Commons -webinaarit keräsivät suuren yleisön ammattikorkeakoulujen eri henkilöstöryhmistä

Kirjoittajat

  • Aino Helariutta Laurea-ammattikorkeakoulu

Avainsanat:

Creative Commons, avoimet lisenssit, tekijänoikeus, avoin opetus, avoimet oppimateriaalit

Abstrakti

Kun puhutaan avoimista aineistoista tai avoimista oppimateriaaleista, on avoimen lisensoinnin käsite keskeinen. Oppimateriaalien avoin julkaiseminen edellyttää niiden avointa lisensointia. Käytetyin avoin lisensointijärjestelmä on Creative Commons. Järjestimme huhtikuussa 2020 Ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, oppiminen & innovaatioekosysteemi -hankkeen puitteissa kaksi webinaaria, joissa oppimisen design-tutkija, Creative Commons Suomen toiminnanjohtaja ja Suomen johtava tekijänoikeuskouluttaja Tarmo Toikkanen (PsM) kertoi perusasioita Creative Commons -lisenssistä, pureutui muutamiin avoimen toimintakulttuurin erityiskysymyksiin ja vastasi kuulijoiden esittämiin kysymyksiin.

Tässä artikkelissa käydään läpi CC-lisensoitujen materiaalien käyttöä ja julkaisemista sekä nostetaan esille webinaareissa esiin nousseita erityiskysymyksiä. Artikkelissa tarjotaan lukijalle mahdollisuus tutustua webinaareihin webinaaritallenteiden muodossa.

(Aino Helariutta)

Artikkeli on julkaistu Kreodi-verkkolehdessä 14.6.2020.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2020-06-14