Avoimet oppimateriaalit ja niiden merkitys

Kirjoittajat

  • Aino Helariutta Laurea-ammattikorkeakoulu
  • Minna Fred Laurea-ammattikorkeakoulu

Avainsanat:

avoimet oppimateriaalit, avoin oppiminen, avoin toimintakulttuuri, UNESCO, avoin opetus

Abstrakti

Avoin oppiminen koostuu EU-viitekehyksen mukaan kuudesta ydinulottuvuudesta (pääsy, sisältö, pedagogiikka, tunnistaminen ja tunnustaminen, yhteistyö ja tutkimus) sekä näiden kanssa vuorovaikutuksessa olevista poikittaisulottuvuuksista (strategia, teknologia, laatu ja johtaminen). (Inamorato dos Santos ym. 2016.) Käsittelemme tässä artikkelissa avoimen oppimisen sisällöllistä ulottuvuutta (engl. content) keskittyen erityisesti avoimiin oppimateriaaleihin.

Avoimet oppimateriaalit ovat keskeinen teema avoimessa oppimisessa. Avoimet oppimateriaalit ovat nousseet kansallisen ja kansainvälisen kehittämisen kohteeksi erityisesti Unescon avointen oppimateriaalien suosituksen myötä. Artikkelissa käsitellään Unescon suosituksen taustaa, koska avoimilla oppimateriaaleilla on laaja merkitys niin ihmisoikeuksien kuin Agenda2030 –tavoitteidenkin saavuttamisen kannalta.

(Aino Helariutta & Minna Fred)

Artikkeli on julkaistu Laurea Journalissa 26.5.2020.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2020-05-26

Numero

Osasto

Avointa kulmaa oppimiseen -artikkelisarja (Laurea Journal)