Avoimet opetus- ja oppimiskäytänteet, mitä ne ovat ja miten niitä voitaisiin edistää?

Kirjoittajat

  • Minna Fred Laurea-ammattikorkeakoulu
  • Aino Helariutta Laurea-ammattikorkeakoulu

Avainsanat:

avoimet oppimiskäytänteet, avoimet opetuskäytänteet, avoin oppiminen, avoin opetus, avoin toimintakulttuuri, pedagogiikka

Abstrakti

Avoimen oppimisen tematiikassa korostuvat erityisesti korkeakouluille ja yhteiskunnalle muodostuvat hyödyt, kuten korkeakoulun näkyvyys, meritoituminen ja markkinointi, opetuksen resurssien säästö, opettajan ajan parempi kohdentaminen opiskelijan kohtaamiseen sekä opintotarjonnan monipuolistaminen ja jatkuvan oppimisen mahdollistaminen. Korkeakoulun avoin toimintakulttuuri mahdollistaa avoimet käytännöt opetuksessa ja sen prosesseissa. Harvemmin kuitenkaan puhutaan siitä, mitä merkitystä avoimuudella on opettajalle? Millaisia päätöksiä opettaja joutuu tekemään avatessaan opetuskäytäntöjään?

Artikkelisarjamme, jonka osa tämä artikkeli on, perustuu EU:n avoimen oppimisen viitekehykseen, jossa avoimen oppimisen määrittely näyttäytyy kuuden ydinulottuvuuden kautta. Aikaisemmin olemme tarkastelleet avointa oppimaan pääsyä ja avointa sisältö. Tässä artikkelissa kohdistamme tarkastelun nimenomaan avoimiin opetuskäytäntöihin ja pedagogiikkaan sekä korkeakoulun että opettajan näkökulmasta.

(Minna Fred & Aino Helariutta)

Artikkeli on julkaistu Laurea Journalissa 25.6.2020.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2020-06-25

Numero

Osasto

Avointa kulmaa oppimiseen -artikkelisarja (Laurea Journal)