Tunnustammeko avointa oppimista korkeakoulussamme?

  • Minna Fred Laurea-ammattikorkeakoulu
  • Aino Helariutta Laurea-ammattikorkeakoulu
Avainsanat: avoin oppiminen, arviointi, avoin toimintakulttuuri, osaamisen tunnistaminen, avoin opetus

Abstrakti

Kaikessa opetukseen ja oppimiseen liittyvässä arvioinnissa on korkeakouluissa kyse osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta. Miksi muualla kuin omassa korkeakoulussa saavutetun osaamisen arviointi on haastavaa? Onko kyse yksittäisen opettajan arviointihaasteesta vai tarpeesta muuttaa organisaation toimintakulttuuria avoimemmaksi?

Laurea-ammattikorkeakoulun yhtenä kriittisenä muutoshankkeena on osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kehittäminen osana organisaatiomme prosesseja. Tässä artikkelissa tarkastelemme avoimen oppimisen tunnustamista ja sitä, mitä se korkeakoululta EU:n avoimen oppimisen viitekehyksen mukaisesti vaatii.

(Minna Fred & Aino Helariutta)

Artikkeli on julkaistu Laurea Journalissa 22.10.2020.

Julkaistu
2020-10-22
Osasto
Avointa kulmaa oppimiseen -artikkelisarja (Laurea Journal)