Yhteistyö mahdollistaa avoimen oppimisen

  • Minna Fred Laurea-ammattikorkeakoulu
  • Aino Helariutta Laurea-ammattikorkeakoulu
Avainsanat: avoimet oppimateriaalit, avoin oppiminen, avoin yhteistyö, avoin opetus

Abstrakti

Laurea-ammattikorkeakoulun (Laurea) pedagogisena mallina on kehittämispohjainen oppiminen, Learning by Developing (LbD), joka perustuu oppimisessa autenttisuuteen, kokemuksellisuuteen, kumppanuuteen, luovuuteen ja tutkimuksellisuuteen. Näistä LbD:n kulmakivistä erityisesti kumppanuuden voidaan ajatella viittaavan käsillä olevan artikkelin aiheeseen – avoimeen yhteistyöhön.

EU:n avoimen oppimisen viitekehyksessä yhteistyö tarkoittaa yksilöiden ja instituutioiden käytäntöjen ja resurssien avointa jakamista ja hyödyntämistä oppimisen mahdollistamiseksi ja esteiden madaltamiseksi. Yhteistyö tähtää muun muassa tiedon jakamiseen, avointen oppimateriaalien ja MOOCien yhteiskehittämiseen, yhteissertifiointeihin, ketterään osaamisen tunnustamiseen, avointen digitaalisten oppimisympäristöjen ja digitaalisten kompetenssien kehittämiseen.

(Minna Fred & Aino Helariutta)

Artikkeli on julkaistu Laurea Journalissa 7.12.2020.

Julkaistu
2020-12-07
Osasto
Avointa kulmaa oppimiseen -artikkelisarja (Laurea Journal)