Avoin tiede ja tutkimus

Kirjoittajat

  • Aino Helariutta Laurea-ammattikorkeakoulu
  • Minna Fred Laurea-ammattikorkeakoulu

Avainsanat:

avoin tiede, avoin toimintakulttuuri, avoin tutkimus

Abstrakti

Avoin tiede on kattotermi liikkeelle, joka pyrkii edistämään avoimia toimintamalleja tieteessä ja tutkimuksessa. Avoin tiede on keskeinen tapa edistää tiedettä ja tutkimusta sekä lisätä tieteen ja tutkimuksen vaikuttavuutta yhteiskunnassa. Avointa tiedettä ja tutkimusta on Suomessa edistetty jo useiden vuosien ajan osana avoimen tieteen koordinaatiota ja erilaisia kehittämishankkeita. Koordinaatiossa ja kehittämishankkeissa on edistetty tutkimustuotosten mahdollisimman avointa saatavuutta edistämällä mm. tutkimusaineistojen, tutkimusmenetelmien ja tutkimusjulkaisujen avoimutta.

Tämä artikkeli on osa Laurea Journalissa julkaistavaa artikkelisarjaamme, joka käsittelee avointa oppimista avoimen oppimisen EU-viitekehyksen näkökulmasta. Avoimen oppimisen EU-viitekehyksen näkökulmasta avoin tiede ja tutkimus sijoittuvat viitekehyksen tutkimus-ulottuvuudelle. Tarjoamme tässä artikkelissa ajankohtaisen katsauksen avoimen tieteen linjauksiin ja suosituksiin ja esittelemme Laurea-ammattikorkeakoulun toimintamalleja avoimen tieteen ja tutkimuksen osa-alueella.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2021-01-14

Numero

Osasto

Avointa kulmaa oppimiseen -artikkelisarja (Laurea Journal)