Avoimen oppimateriaalin ohjelma (Xamk)

Kirjoittajat

  • Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk

Avainsanat:

avoin oppiminen, avoimet oppimateriaalit, avoin opetus

Abstrakti

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkissa julkaistiin vuonna 2022 oma avoimen oppimateriaalin ohjelma. Avoimen oppimisen edistämisen tueksi laaditun ohjelman tavoitteena on tukea Xamkin strategisten tavoitteiden saavuttamista ja auttaa kehittämään verkko-opetuksen laatua. Ohjelma on myös yhteensopiva kansallisten tavoitteiden kanssa. Xamkin avoimen oppimateriaalin ohjelma on laadittu yhteisöllisesti oppimateriaaleja tuottavien kanssa, jotta ohjelmassa olevat käytänteet tukisivat mahdollisimman hyvin korkeakoulun ydintehtäviä ja niistä tulisi osa normaalia arkea. Avoimen oppimateriaalin ohjelmassa suositellaan ja linjataan seuraavista käytänteistä:

  • Missä avoin oppimateriaali avataan?
  • Millaiset kriteerit Xamkin avoimen oppimateriaalin on täytettävä?
  • Miten laatu huomioidaan avoimissa oppimateriaaleissa?
  • Miten avoimen oppimateriaalin laatiminen resursoidaan tai korvataan?
  • Miten tekijänoikeuksista sovitaan avoimen oppimateriaalin osalta?
  • Miten avoimen julkaisemisen tukipalvelut Xamkissa järjestetään?
  • Miten avoin oppimateriaali tukee Xamkin koulutuksia?
  • Miten avoin oppimateriaali parantaa Xamkin liiketoimintamahdollisuuksia?”

Tiedostolataukset

Julkaistu

2023-03-08

Numero

Osasto

Suosituksia opetuksen suunnittelun tueksi