Teaching and Learning Centren (TLC) verkkosivusto

Kirjoittajat

  • Sari Leinonen Tampereen yliopisto
  • Leena Katto Tampereen yliopisto

Avainsanat:

opetus, verkkosivustot, opettajan opas

Abstrakti

Tampereen korkeakouluyhteisön Teaching and Learning Centre (TLC – opettamisen ja oppimisen keskus) on verkosto, joka kokoaa pedagogisen asiantuntemuksen sekä opettajien tarvitseman tiedon ja palvelut yhteen. Lisäksi TLC tukee kaikkia korkeakouluyhteisössä opetustyötä tekeviä lisäämällä yhteisöllisyyttä ja verkostoitumisen mahdollisuuksia. TLC-verkoston julkinen verkkosivusto tarjoaa tietoa, koulutuksia ja tapahtumia sekä itseopiskelumateriaalia kaikille korkeakoulukentällä työskenteleville sekä suomen- että englanninkielellä. Sivustoa käyttävät myös muiden korkeakoulujen kuin Tampereen korkeakouluyhteisön henkilöstö. TLC-verkkosivustolta löytyy mm. seuraavia asioita:

  • Opettajana korkeakoulussa -osiossa käsitellään opettajan työhön liittyviä palveluita sekä teemoja, jotka edistävät yksittäisen opetustyötä tekevän henkilön toimijuutta ja kehittymistä asiantuntijayhteisön jäseneksi. Osiossa tarkastellaan myös opetustyöhön liittyviä eettisiä ja moninaisuuden teemoja.
  • Opetuksen sunnittelu ja toteutus -osiossa syvennytään oppimiseen ja opetuksen suunnitteluun sekä toteutukseen erilaisista teoreettisista näkökulmista. Osion sisältöjen kautta on mahdollista syventää osaamista hyvistä esimerkeistä, materiaaleista ja käytännön vinkeistä. Tämä osio vahvistaa opettajan ja opetushenkilöstön opetuksen ja pedagogisen toimintakulttuurin kehittämistä.
  • Pedagoginen tutkimus ja hankkeet -osion kautta pääsee tarkastelemaan Tampereen korkeakouluyhteisön pedagogiseen osaamiseen liittyviä tutkimusryhmiä ja hankkeita.
  • TLC-blogissa Tampereen korkeakouluyhteisön toimijat pääsevät tuomaan esiin aiheita omasta arjestaan. Blogissa keskitytään koulutuksen kehittämiseen, opetuksen oivalluksiin, oppimisen ihasteluun ja kaikkeen siihen, mihin korkeakouluopettaja työssään törmää.
  • TLC-uutisten kautta julkaistaan sekä uutiskirjettä että tarkemmin kohdennettuja uutisia.
  • TLC:n tapahtumakalenteriin kootaan tietoja korkeakouluyhteisön järjestämistä opetuksen kehittämiseen liittyvistä koulutuksista ja tapahtumista. Osa tapahtumista on avoimia myös korkeakouluyhteisön ulkopuolisille.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2023-03-08

Numero

Osasto

Palvelut, oppaat, työkalut ja verkostot