Finnasta löytyvät kuvat oppimateriaaleissa

Kirjoittajat

  • Finna.fi

Avainsanat:

kuvien käyttö opetuksessa, avoimet kuva-aineistot

Abstrakti

Finna.fi-hakupalvelusta löytyy paljon kuvia, joita voi hyödyntää omissa oppimateriaaleissa, kunhan merkitsee kuville lähdetiedot. Tässä Finna.fi:n laatimassa ohjeistuksessa näytetään, miten saat kuvat helposti käyttöösi. Ohjeistus on kaksiosainen. Opettajan ohjeen avulla pääset alkuun sopivan kuva-aineiston löytämisessä. Valmista PowerPoint-pohjaa voit puolestaan käyttää oman oppimateriaalin luomisessa tai muokata omaan opetukseen sopivaksi. Pohjassa on esimerkki kuva-aineiston hyödyntämisestä opetuksessa sekä valmiit kentät tekstisisällöille ja kuvien lähdetiedoille ohjeistuksineen. Oman oppimateriaalin voi myös julkaista muiden käyttöön Avointen oppimateriaalien kirjastossa (aoe.fi).

Materiaali on julkaistu Avointen oppimateriaalien kirjastossa.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2023-03-08

Numero

Osasto

Palvelut, oppaat, työkalut ja verkostot