Digitaaliset osaamismerkit osaamisen tunnistamisen välineenä

Kirjoittajat

  • Sanna Brauer Oulun ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Avainsanat:

oppiminen, digitaaliset osaamismerkit, opetus

Abstrakti

Esityksessä kuvataan mitä osaamismerkit ovat, mitä hyötyä niistä on oppimisessa sekä kerrotaan miten merkkejä voi ansaita hakemuksen perusteella. Lisäksi esitellään joitain kansallisia osaamismerkkijärjestelmiä kuten Oppiminen Online ja Open Merkit.

Materiaali on julkaistu Avointen oppimateriaalien kirjastossa.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2023-03-08

Numero

Osasto

Palvelut, oppaat, työkalut ja verkostot