SPARC Europe Open Education in European Libraries of Higher Education Survey 2022

Kirjoittajat

  • Gema Santos-Hermosa University of Barcelona
  • Vanessa Proudman SPARC Europe
  • Paola Corti European Network of Open Education Librarians (ENOEL)

Avainsanat:

avoin opetus, avoin oppiminen, avoimet oppimateriaalit, kyselyt, tutkimukset

Abstrakti

Eurooppalainen kirjastoalan asiantuntijoiden yhteisö ENOEL (European Network of Open Education Librarians) edistää oppimisen (open education, OE) ja oppimateriaalien avoimuutta (open educational resources, OER). Vuonna 2018 perustettu verkosto mahdollistaa kokemusten ja hyvien käytänteiden vaihtamisen kollegojen kanssa. Toimintaa koordinoi Paola Corti (SPARC Europe).

ENOEL on kerännyt vuodesta 2020 eurooppalaisilta kirjastoilta tietoa opetuksen ja oppimisen avoimuudesta. Vuoden 2022 kyselyyn tuli vastauksia 28 maasta. Eniten vastauksia tuli Espanjasta (31 kpl), Suomesta (14), Alankomaista (12) ja Ranskasta (11). Yhteensä vastauksia tuli 136 organisaatiosta, eniten yliopistoista (98 kpl). Kyselytutkimuksen tavoitteena on edistää tietoisuutta oppimisen ja opetuksen avoimuudesta. ENOELin mukaan kirjastoilla on hyvät edellytykset toimia avoimen oppimisen hankkeissa, koska kirjastoilla on pitkä ja vahva kokemus avoimen tieteen edistämisessä.

Vuoden 2022 kyselytutkimuksen perusteella tietoisuus Unescon avointen oppimateriaalien suosituksesta (2019) on lisääntynyt ja toimenpiteitä suosituksen viemisestä käytäntöön löytyi vastauksista. Yli puolet kyselyyn vastanneista kirjastoista ilmoittaa, että heidän organisaatiossaan on jo käytössä avoimen opetuksen politiikka tai että he ovat laatimassa sellaista tai että sellaista harkitaan parhaillaan. Kirjastot raportoivat tarjoavansa koulutusta oppimisen ja oppimateriaalien avoimuudesta sekä osallistuvansa aktiivisesti kansallisiin ja kansainvälisiin OE/OER-verkostoihin. Haasteina nähtiin resurssit, kulttuurin muutos ja erilaisten linjausten vieminen käytäntöön. Raportin loppuun on koottu kahdeksan toimenpidettä kuinka kirjastot voivat edistää oppimisen avoimuutta.

(Kati Syvälahti, Tampereen yliopiston kirjasto)

Julkaistu

2023-03-08

Numero

Osasto

Artikkelit, kirjat ja raportit opetuksen avaamisesta