Avoimia maantieteen ja geoinformatiikan oppimateriaaleja tuottamassa – opiskelijan näkökulma projektityökurssilta

Kirjoittajat

  • Kia Kautonen Helsingin yliopisto

Avainsanat:

avoin opetus, avoimet oppimateriaalit, avoimet opetuskäytänteet, avoin tiede opetuksessa

Abstrakti

Helsingin yliopiston maantieteen maisteriohjelmalla oli keväällä 2021 geoinformatiikan projektityökurssi, jonka teemana oli avoin oppiminen ja avoimet oppimateriaalit geoinformatiikan opetuksessa. Kurssilla viisi ryhmää keskittyi erilaisten geoinformatiikan opetusta tukevien materiaalien päivittämiseen ja tuottamiseen. Tällaisia materiaaleja olivat kahden kandidaattitasoisen geoinformatiikan kurssin harjoitusohjeiden päivittäminen, karttojen visualisointia ja avoimien aineistojen lataamista opastavien ohjekorttien laatiminen sekä karttojen visualisoinnista sekä erilaisista karttatyypeistä kertovien videoiden tuottaminen. Tässä blogiartikkelissa opiskelija Kia Kautonen kuvaa, miten opiskelijat osallistuivat avointen opetusaineistojen käyttämiseen ja kehittämiseen.

Artikkeli on julkaistu Think Open -blogissa (9.2.2022).

Tiedostolataukset

Julkaistu

2023-03-08

Numero

Osasto

Artikkelit, kirjat ja raportit opetuksen avaamisesta