Suositus avointen oppimisympäristöjen saavutettavuudesta

Kirjoittajat

  • Avoin tiede ja tutkimus (AVOTT)

Avainsanat:

suositus, oppimisympäristöt, saavutettavuus

Abstrakti

Kansallisessa avoimen tieteen ja tutkimuksen (AVOTT) koordinaatiossa asiantuntijaryhmä laatii suosituksia, jotka täsmentävät Oppimateriaalien ja oppimisen avoimuuden linjauksessa esitettyjä tavoitteita ja päämääriä ja antavat opettajille ja organisaatioille neuvoja, miten oppimisen ja oppimateriaalien avoimuutta voi edistää. Vuonna 2023 valmistui suositus, miten saavutettavuuskysymykset tulisi huomioida avoimia oppimisympäristöjä laadittaessa. Se käsittelee seuraavia näkökulmia:

  • Mitä avoimen oppimisen saavutettavuus ja esteettömyys tarkoittaa?
  • Organisaation ohjaus ja tuki avoimelle oppimiselle
  • Opettajana avoimen oppimisen ympäristöissä
  • Oppijana avoimen oppimisen ympäristössä

Tiedostolataukset

Julkaistu

2024-03-06

Numero

Osasto

Suosituksia opetuksen suunnittelun tueksi