Avointen oppimis- ja opetuskäytäntöjen laatukriteerit

Kirjoittajat

  • Avoin tiede ja tutkimus (AVOTT)

Avainsanat:

laatukriteerit, open educational resources, OER

Abstrakti

Kansallisessa avoimen tieteen ja tutkimuksen (AVOTT) koordinaatiossa asiantuntijaryhmä laatii suosituksia, jotka täsmentävät Oppimateriaalien ja oppimisen avoimuuden linjauksessa esitettyjä tavoitteita ja päämääriä ja antavat opettajille ja organisaatioille neuvoja, miten oppimisen ja oppimateriaalien avoimuutta voi edistää. Vuonna 2023 valmistui avointen oppimis- ja opetuskäytäntöjen laatukriteerejä koskeva ohjeistus, joka määrittelee avointen oppimateriaalien laadulle viisi kriteeriä ja niihin liittyvät osakriteerit:

  • Sisältö – laadukas avoin oppimateriaali on sisällöltään luotettavaa
  • Oppimis- ja opetusmenetelmät – laadukas avoin oppimateriaali mahdollistaa monenlaisia ja monipuolisia tapoja oppia ja opettaa
  • Käytettävyys ja saavutettavuus – laadukas avoin oppimateriaali on kaikille ja kaikissa tilanteissa mahdollisimman helposti käytettävissä
  • Löydettävyys ja jakaminen – laadukas avoin oppimateriaali on helposti löydettävissä ja käyttäjä tietää, millä ehdoilla hän voi levittää sitä eteenpäin
  • Elinkaari ja muokattavuus – laadukasta avointa oppimateriaalia pidetään yllä ja päivitetään säännöllisesti, ja lisäksi materiaalin tekemisessä hyödynnetään muita avoimia materiaaleja ja yhteiskehittämisen käytäntöjä.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2024-03-06

Numero

Osasto

Suosituksia opetuksen suunnittelun tueksi