Avoimen oppimisen luotettavuuden ja inklusiivisuuden varmistaminen

Kirjoittajat

  • Avoin tiede ja tutkimus (AVOTT)

Avainsanat:

avoin opetus, luotettavuus, inklusiivisuus, hyvä tieteellinen käytäntö, yhdenvertaisuus

Abstrakti

Kansallisessa avoimen tieteen ja tutkimuksen (AVOTT) koordinaatiossa asiantuntijaryhmä laatii suosituksia, jotka täsmentävät Oppimateriaalien ja oppimisen avoimuuden linjauksessa esitettyjä tavoitteita ja päämääriä ja antavat opettajille ja organisaatioille neuvoja, miten oppimisen ja oppimateriaalien avoimuutta voi edistää. Vuonna 2023 valmistui suositus avoimen oppimisen luotettavuuden ja inklusiivisuuden varmistamista. Se tarkastelee yhtäältä hyvää tieteellistä käytäntöä ja sisältöjen luotettavuutta avoimessa oppimisessa, toisaalta inklusiivisuutta, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta avoimessa oppimisessa. Näkökulmina ovat oppijan, opettajan ja organisaation näkökulmat.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2024-03-06

Numero

Osasto

Suosituksia opetuksen suunnittelun tueksi