Kuinka oppimateriaali huomataan

Kirjoittajat

  • Anna Lindfors CSC – Tieteen tietotekniikan keskus

Avainsanat:

avoimet oppimateriaalit, metadata

Abstrakti

Avointen oppimateriaalin kirjasto julkaisee ohjeistusta avointen oppimateriaalien julkaisun tueksi. Anna Lindfors kirjoitti metatiedon merkityksestä oppimateriaalien käyttöön päätymisessä. Blogiartikkeli kiinnittää huomiota nimeämiseen, kuvailuun, visuaalisuuteen ja tiedonjakamiseen.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2024-03-06

Numero

Osasto

Palvelut, oppaat ja työkalut opettajan apuna