Havainto-oppiminen lääketieteen opetuksessa

Kirjoittajat

  • Alexander Salava Helsingin yliopisto
  • Viljami Salmela Helsingin yliopisto

Avainsanat:

lääketieteen opetus

Abstrakti

Lääketieteen opetuksessa visuaalisilla havaintotaidoilla on tärkeä rooli muun muassa sairauksien tunnistamisessa, erotusdiagnostisessa päättelyssä ja hoitovasteen arvioinnissa. Opiskelijat tarvitsevat tautikategorioiden tunnistamiseen deklaratiivisen tiedon lisäksi runsaasti kokemusta ja harjoitusta aidoilla potilastapauksilla, mikä on haasteellista järjestää etenkin perusopetuksessa. Miten visuaalisen asiantuntijuuden kehittymistä voitaisiin nopeuttaa lääketieteen perusopetuksessa?

Havainto-oppimisen menetelmiä (perceptual learning) on käytetty jo pitkään visuaalisten taitojen opettamisessa, ja on osoitettu, että tunnistamistaitoja ja etenkin niiden intuitiivista puolta voidaan harjoitella tehokkaasti ja parantaa oppimismenestystä. Ihotautien kliininen opettaja Alexander Salava ja psykologian yliopistolehtori Viljami Salmela ovat käyttäneet havainto-oppimisen menetelmiin perustuvia digitaalisia opetusmoduuleja vuodesta 2021 Helsingin yliopiston ihotautien opetuksessa (perceptual learning modules, PLMs). Moduulit koostuvat visuaalisista diagnosointitehtävistä, joita opiskelijat voivat omatoimisesti tehdä kurssin muun, esim. perinteisen luento- ja käytännön opetuksen rinnalla.

Materiaalit sisältävät havaintomoduulien esittelyvideo, esimerkkejä ja ohjeita havaintomoduulien tekemiseksi, verkkokurssin sekä havainto-oppimisen tutkimuksia koskevan julkaisuluettelon.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2024-03-06

Numero

Osasto

Palvelut, oppaat ja työkalut opettajan apuna