Xamk Oppimateriaalit – uuden tiedon välittäjä

Kirjoittajat

  • Pauliina Rahunen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Avainsanat:

avoimet oppimateriaalit, palvelut

Abstrakti

Ammattikorkeakoulujen toimintaan liittyy avoimuuden periaate, jonka mukaan toiminnassa syntyvän tiedon täytyy olla vapaasti hyödynnettävissä. Tämä ohjaa tiedon välittämistä avoimiin julkaisukanaviin. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin tuorein avoimuutta edistävä julkaisukanava on vuonna 2023 aloittanut Oppimateriaalit-julkaisusarja. Avoin oppimateriaali on itsenäisesti toimiva ja arvioitu kokonaisuus, joka on kaikkien saatavilla ja vapaasti käytettävissä. Xamk Oppimateriaalit -sarjan avoimia julkaisuja voidaan käyttää oppimateriaalina tutkintoon johtavassa ja avoimessa koulutuksessa sekä työpaikoilla esimerkiksi perehdyttämisen tukena.

Julkaistu XAMK Readissa 2/2023 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun TKI-työtä kuvaava verkkolehti).

Tiedostolataukset

Julkaistu

2024-03-06

Numero

Osasto

Palvelut, oppaat ja työkalut opettajan apuna