Avoimen tieteen julistus vuosille 2020–2025 määrittelee kehityksen suunnan Suomessa

  • Avoimen tieteen vuosikatsaus 2019
Avainsanat: kansallinen koordinaatio, avoin tiede, avoimen tieteen julistus, linjaukset

Abstrakti

Kansallinen linjaus avoimen tieteen edistämiseksi, Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistus 2020–2025, hyväksyttiin joulukuussa ja julkaistiin tammikuussa. Julistus toimii perustana, kun määritellään, mihin suuntaan avointa tiedettä suomalaisessa tutkimusyhteisössä viedään. Julistuksessa on määritelty strategiset päämäärät avoimelle toimintakulttuurille sekä tutkimusjulkaisujen, aineistojen, menetelmien ja oppimateriaalien avoimelle saatavuudelle. Julkaisujen osalta avoimuus on lähtökohta, tutkimusaineiston osalta periaatteena on ”niin avoimia kuin mahdollista ja niin suljettuja kuin välttämätöntä”. Julistuksen laatimiseen ovat osallistuneet keskeiset suomalaiset tutkimusyhteisön organisaatiot. (Juuso Ala-Kyyny)

Julkaistu
2020-01-28
Osasto
Avoin tiede kotimaassa