Avoin julkaiseminen on tieteellisen kommunikaation valtavirtaa lähitulevaisuudessa

  • Avoimen tieteen vuosikatsaus 2019
Avainsanat: open access, avoin tiede, tutkimukset, avoimen tieteen tulevaisuus, OA-julkaiseminen, tieteellinen kommunikaatio, julkaisemisen kulttuuri

Abstrakti

"Tämä on laajin, kattavin analyysi, joka on koskaan tehty avoimen julkaisemisen tulevaisuudesta", avoimen tieteen pitkän linjan tutkija Heather Piwowar kuvaa tutkimusta, jonka hän on tehnyt yhdessä Jason Priemin ja Richard Orrin kanssa. The Future of OA: A large-scale analysis projecting Open Access publication and readership (pre-print-versio) keskittyy avoimien julkaisujen tuottamisen ohella myös niiden lukemiseen. Tutkimusaineistona oli 70 miljoonaa vuosien 1950–2019 välillä julkaistua artikkelia. Tutkimuksen mukaan vuoteen 2025 mennessä OA-artikkeleiden osuus kaikista artikkeleista nousee nykyisestä 31 prosentista 44 prosenttiin. Luetuista artikkeleista 70 prosenttia on OA-artikkeleita vuoteen 2025 mennessä, kun nykyinen osuus on 52 prosenttia. Kirjoittajien mukaan nämä muutokset tulevat vaikuttamaan myös tieteellisen kommunikaation kulttuuriin lähivuosien aikana. (Juuso Ala-Kyyny)

Muita avoimeen tieteeseen ja tieteellisen julkaisemisen tulevaisuuteen liittyviä raportteja ja selvityksiä:

Julkaistu
2020-01-28
Osasto
Tutkimuksia avoimesta julkaisemisesta