Tutkittua tietoa avoimen julkaisemisen vaikutuksista viittauksiin ja näkyvyyteen sosiaalisessa mediassa

  • Avoimen tieteen vuosikatsaus 2019
Avainsanat: avoin julkaiseminen, sosiaalinen media, altmetriikka, metriikka, tieteellinen julkaiseminen

Abstrakti

Miten sosiaalisen median aktiivisuus ja avoin julkaiseminen yhdistyvät suomalaisissa tiedejulkaisuissa? Marraskuussa Scientometrics-lehdessä julkaistu tutkimus avoimen julkaisemisen eduista ja haitoista eri tieteenaloilla suomalaisten yliopistojen julkaisuissa selvittää uusin menetelmin altmetriikka-aktiviteetin vaikutusta yleisestä käytetyillä alustoilla (Twitter, Mendeley jne.). Kuten odottaa saattaa vaikutukset vaihtelevat tieteenaloittain ja alustoittain, esimerkiksi psykologiassa avoin julkaiseminen antoi selvän etulyöntiaseman Twitterissä, kun taas Mendeley-aktiviteetti vaikutti päinvastaisesti. Fysikaalisissa tieteissä ja eläinlääketieteessä OA-julkaiseminen ja altmetriikka-aktiviteetti liittyivät toisiinsa kaikilla tutkituilla alustoilla.

Lue lisää avoimen julkaisemisen tutkimuksesta:

  • American Journal of Medicine -lehdessä julkaistun selvityksen mukaan avoimuus lisää viittauksia sydän- ja verisuonitauteja käsittelevissä lehdissä. Avoimien artikkelien osuus sydäntauteihin keskittyvissä lehdissä oli 40 %, ja näissä avoimuus lisäsi selvästi viittausten määrää lyhyellä aikavälillä. Pitkän aikavälin vaikutusten arviointi vaatisi lisätutkimuksia. (Huomaa, että kyseinen avoimen julkaisemisen vaikutuksia tutkiva artikkeli on itse maksumuurin takana!)
Julkaistu
2020-01-28
Osasto
Tutkimuksia avoimesta julkaisemisesta