Lumitutkimus: kahdeksasluokkalaisille suunniteltu eheyttävä tutkimusprojekti etäopetuksessa

Kirjoittajat

  • Terhi Palviainen Kemian opettajankoulutusyksikkö, Kemian osasto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto https://orcid.org/0000-0003-1645-5483
  • Reija Pesonen Kemian opettajankoulutusyksikkö, Kemian osasto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
  • Sofia Selenius Kemian opettajankoulutusyksikkö, Kemian osasto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Avainsanat:

Eheyttäminen, projektioppiminen, tutkimuksellisuus, laaja-alainen oppiminen

Abstrakti

Tässä artikkelissa esitellään kahdeksasluokkalaisille suunniteltu eheyttävä tutkimuksellinen projektityö. Eheyttävän ja laaja-alaisen projektityön tavoitteena oli tutustuttaa oppilaat tutkimuksen tekemisen eri vaiheisiin, ja kannustaa heitä suunnittelemaan ja toteuttamaan omia tutkimusprojektejaan laaja-alaisesti heille arjesta tutusta aiheesta. Projektin alussa harjoiteltiin tutkimisen vaiheita ja sen tekemistä jäsennellyn tutkimuksen kautta, ja koko projektin ajan tutkimusten kohde, lumi, säilyi samana ja oli opettajien ennalta asettama. Oppilaiden omissa projekteissa tutkimuksellisuuden taso oli avoimen ja ohjatun väliltä. Projektin pääteeksi oppilaat esittivät omat tutkimusprojektinsa muille, ja pohtivat itse- ja vertaisarvioinnin kautta omaa oppimistaan. 

Tiedostolataukset

Julkaistu

2021-06-16

Viittaaminen

Palviainen, T., Pesonen, R., & Selenius, S. (2021). Lumitutkimus: kahdeksasluokkalaisille suunniteltu eheyttävä tutkimusprojekti etäopetuksessa . LUMAT-B: International Journal on Math, Science and Technology Education, 6(1), 2. Noudettu osoitteesta https://journals.helsinki.fi/lumatb/article/view/1575

Numero

Osasto

Tutkiva ja eheyttävä kemian opetus

URN