Tee tulevaisuutesi – Työelämätapahtuma lukiolaisille

Kirjoittajat

  • Mikko Kesonen Fysiikan ja matematiikan laitos, Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskus, Itä-Suomen yliopisto
  • Kirsi Ikonen Fysiikan ja matematiikan laitos, Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskus, Itä-Suomen yliopisto
  • Mervi A. Asikainen Fysiikan ja matematiikan laitos, Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskus, Itä-Suomen yliopisto
  • Suvi Valoharju-Moller Pohjois-Karjalan Kauppakamari

Avainsanat:

työelämätieto, tulevaisuustieto, uratarinat, lukiolaiset

Abstrakti

Työelämä- ja tulevaisuustiedon kautta lukiolaisia kannustettiin pohtimaan itsensä näköisen koulutus- ja urapolun toteuttamista Tee tulevaisuutesi -tapahtumassa joulukuussa 2020. Tapahtumaan osallistui etäyhteydellä noin 700 lukiolaista Pohjois-Karjalan maakunnasta. Tapahtumassa tuotiin esille tulevaisuuden työelämän erityispiirteitä ja poikkeuksellisia uratarinoita. Tapahtuman päätteeksi osallistujat arvioivat sen merkitystä tulevaisuuden suunnittelun kannalta sähköisten monivalintakysymysten avulla. Lukiolaisista noin 20 % koki saaneensa tapahtumasta uusia ajatuksia tulevaisuuden suunnitteluun mutta valtaosa osallistujista koki tapahtuman vähempi merkityksellisenä. Tulos osoittaa työelämä- ja tulevaisuustiedon välittämisen haasteellisuuden, minkä selättämiseksi tarkempi selvitys lukiolaisten työelämä- ja tulevaisuustietotarpeista voisi olla hyödyksi.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2021-12-08

Viittaaminen

Kesonen, M., Ikonen, K., Asikainen, M. A., & Valoharju-Moller, S. (2021). Tee tulevaisuutesi – Työelämätapahtuma lukiolaisille. LUMAT-B: International Journal on Math, Science and Technology Education, 6(1), 18–25. Noudettu osoitteesta https://journals.helsinki.fi/lumatb/article/view/1725

Numero

Osasto

Artikkelit

URN