Opinnäytetyön ja pro gradun pikaopas

Hyödyllinen tukimateriaali ohjaajille

Kirjoittajat

  • Johannes Pernaa Kemian opettajankoulutusyksikkö, Kemian osasto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto https://orcid.org/0000-0003-1735-5767

Avainsanat:

opinnäytetyö, tutkimusmenetelmät, tutkimusote

Abstrakti

Jorma Kanasen Opinnäytetyön ja pro gradun pikaopas vuodelta 2019 on ennen kaikkea tiivistelmä kirjailijan aikaisemmista tietokirjoista, jotka on pyritty jäsentämään opinnäytetyön tekijää auttavaan muotoon. Tässä opas onnistuu kohtuullisen hyvin, mutta suurelta osin opas on hyödyllisempi opinnäytetyön ohjaajalle kuin sen tekijälle. Ohjaajalle opas tarjoaa muistilistoja ja kokeneen ohjaajan hiljaista tietoa, jotka auttavat kehittämään omaa ohjaamista ja tukee oppimateriaalien tuottamisessa. Opiskelijalle opas tarjoaa vinkkejä rakenteesta ja sisällöistä ja tukee alustavaa perehtymistä menetelmiin ja niiden luotettavuuskriteereihin. Oppaasta puuttuvat tiivistelmän kirjoittamisen osio, tutkimuseettiset näkökulmat ja tulosten raportointiohjeet, minkä vuoksi opas tarvitsee tuekseen muutakin kirjallisuutta. Tämä kritiikki tukee oppaan käyttämistä tekemällä ehdotuksia soveltuvaan lisälukemistoon.

Kirjoittajan esittely

Johannes Pernaa, Kemian opettajankoulutusyksikkö, Kemian osasto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Työskentelen Kemian opettajankoulutusyksikössä tulevia kemian aineenopettajia kouluttaen. Opetan kandidaatti- ja maisterivaiheen kemian opetuksen kursseilla ja ohjaan linjan opinnäytetöitä. Tutkimustyöni keskittyy laaja-alaisesti kemian aineenopettajakoulutuksen tutkimuspohjaiseen kehittämiseen. Erityisalani on moderni teknologia kemian opetuksessa. Toimin myös LUMAT-lehden toimittajana. Työtäni voi seurata Ajatuksia-blogini välityksellä: ajatuksia.johannespernaa.fi.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2023-01-11

Viittaaminen

Pernaa, J. (2023). Opinnäytetyön ja pro gradun pikaopas: Hyödyllinen tukimateriaali ohjaajille. LUMAT-B: International Journal on Math, Science and Technology Education, 8(1). Noudettu osoitteesta https://journals.helsinki.fi/lumatb/article/view/1912

Numero

Osasto

Kirjakritiikit

URN