Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi

Laadullisen sisällönanalyysin tärkein kotimainen tietokirja

Kirjoittajat

  • Johannes Pernaa Kemian opettajankoulutusyksikkö, Kemian osasto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto https://orcid.org/0000-0003-1735-5767

Avainsanat:

laadullinen tutkimus, tutkimusmenetelmät, sisällönanalyysi

Abstrakti

Jouni Tuomen ja Anneli Sarajärven (2018) Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi on kotimaisen menetelmätietokirjallisuuden klassikko. Teokseen on elinkaarensa aikana viitattu Google Scholarin mukaan jo yli 35 000 kertaa. Sitä on siis käytetty erittäin ahkerasti suomeksi laadittujen opinnäytetöiden ja tutkimusartikkeleiden menetelmäviitteenä, mutta myös englanniksi laadituissa tieteellisissä julkaisuissa. Tässä arviossa keskitytään uusimman 2018 julkaistun laitoksen tarkasteluun, joka järjestyksessään toinen uudistettu laitos.

Kirjoittajan esittely

Johannes Pernaa, Kemian opettajankoulutusyksikkö, Kemian osasto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Työskentelen Kemian opettajankoulutusyksikössä tulevia kemian aineenopettajia kouluttaen. Opetan kandidaatti- ja maisterivaiheen kemian opetuksen kursseilla ja ohjaan linjan opinnäytetöitä. Tutkimustyöni keskittyy laaja-alaisesti kemian aineenopettajakoulutuksen tutkimuspohjaiseen kehittämiseen. Erityisalani on moderni teknologia kemian opetuksessa. Toimin myös LUMAT-lehden toimittajana.

Työtäni voi seurata Ajatuksia-blogini välityksellä: ajatuksia.johannespernaa.fi.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2023-03-22

Viittaaminen

Pernaa, J. (2023). Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi: Laadullisen sisällönanalyysin tärkein kotimainen tietokirja. LUMAT-B: International Journal on Math, Science and Technology Education, 8(1). Noudettu osoitteesta https://journals.helsinki.fi/lumatb/article/view/1987

Numero

Osasto

Kirjakritiikit

URN