Pienhiukkasten mittaamista Arduino-kehitysalustalla

Kirjoittajat

  • Eetu Vahvanen Kemian opettajankoulutusyksikkö, Kemian osasto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Avainsanat:

pienhiukkaset, ilmanlaatu, Arduino

Abstrakti

Tässä tekstissä esittelen projektin Arduino-ohjelmointiympäristöön liitettävän DSM501a -pölymittarin käytöstä kemian opetuksessa. Projektin tavoitteena on lähinnä tutkia laitteiston mahdollisuuksia ja haasteita opetuksessa, mutta myös esitellä prototyyppi ja sen testaamisen tuloksia. Keskeisimpinä johtopäätöksinä on, että tässä muodossaan pölymittarin yhdistäminen kemian opetukseen on haastavaa. Lisäksi käyttämäni laitteiston luotettavuus on vähintäänkin vaihtelevaa ja tulokset summittaisia. Mahdollisuuksia laitteelle myös opetuskäytössä kuitenkin on olemassa.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2023-05-03

Viittaaminen

Vahvanen, E. (2023). Pienhiukkasten mittaamista Arduino-kehitysalustalla. LUMAT-B: International Journal on Math, Science and Technology Education, 8(1), 41–54. Noudettu osoitteesta https://journals.helsinki.fi/lumatb/article/view/1999

Numero

Osasto

Artikkelit

URN