Avoin oppiminen – mitä sen on ja millaisen roolin kirjastot voisivat siinä ottaa?

Kirjoittajat

  • Avoimen opetuksen ja oppimisen teemanumero

Avainsanat:

avoin oppiminen, avoin opetus, avoimet oppimateriaalit, OER, pedagogiikka, avoimet opetuskäytännöt, pedagoginen avoimuus, saavutettavuus, esteettömyys, toimintamallit, toimintakulttuuri, jatkuva oppiminen

Abstrakti

"Avoimen oppimisen näkökulmasta keskeistä on pääsy avoimiin oppimateriaaleihin ja muihin avoimiin pedagogisiin tarkoituksiin sopiviin sisältöihin, avoimet opetuskäytännöt ja pedagoginen avoimuus, oppimateriaalien saavutettavuus- ja esteettömyyskysymykset sekä aiemmin opitun tunnistaminen ja tunnustaminen. Avoimen oppimisen toimintamallien kehittäminen ja sisällyttäminen osaksi organisaation avointa toimintakulttuuria vastaa jatkuvan oppimisen kehitystarpeisiin, mahdollistaa vuorovaikutuksen ympäröivän yhteiskunnan kanssa sekä edistää asiantuntijuuden näkyvyyttä ja yhteistyömahdollisuuksia." (Aino Helariutta)

Tiedostolataukset

Julkaistu

2020-03-05

Numero

Osasto

Artikkeleita opetuksen avaamisesta