Unescon suositus avoimista oppimateriaaleista

Kirjoittajat

  • Avoimen opetuksen ja oppimisen teemanumero

Avainsanat:

avoimet oppimateriaalit, OER, Unesco, suositukset, avoin oppiminen, avoin opetus, Recommendation on Open Educational Resources, laadunvarmistus, taloudelliset resurssit, kansainvälinen yhteistyö, opetus

Abstrakti

Unesco hyväksyi yleiskokouksessaan marraskuussa 2019 jäsenmaita sitovan suosituksen avointen oppimateriaalien edistämiseen. Unescon suositus avoimista oppimateriaaleista on tärkeä, koska siinä ajetut asiat (oppimateriaaliin liittyvien valmiuksien ja tukikäytäntöjen kehittäminen, laadunvarmistus, taloudellisten resurssien varmistus ja kansainvälinen yhteistyö) koskettavat ainakin välillisesti myös opettajia – tietysti kuljettuaan ensin kansallisten linjausten ja organisaatioiden omien ohjeistusten kautta. (Ilmari Jauhiainen ja Anna Lindfors)

Julkaistu

2020-03-05

Numero

Osasto

Suosituksia opetuksen suunnittelun tueksi