Oppimisen avoimuuden suosituksia 2021

Kirjoittajat

  • Avoin tiede ja tutkimus (AVOTT) Tieteellisten seurain valtuuskunta

Avainsanat:

oppimisen avoimuus, suositukset, oppimateriaalit

Abstrakti

Kansallisen Avoimen tieteen ja tutkimuksen (AVOTT) oppimisen avoimuuden asiantuntijaryhmä julkaisi viime vuonna saavutettavuuden, laadun, meritoitumisen ja osaamisvaatimusten suositukset. Ne on koottu yhteen julkaisuun, joka sisältää seuraavat suositukset tai niiden osat:

  • Avoimen oppimisen laatukriteerit. Osa 1. Avointen oppimateriaalien laatukriteeristö
  • Opas avointen oppimateriaalien saavutettavuudesta
  • Suositus meritoitumiselle oppimisen ja oppimateriaalien avoimuudesta
  • Avoimen oppimisen osaamisvaatimukset

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-03-09

Numero

Osasto

Suosituksia opetuksen suunnittelun tueksi