Arvoista tekoihin – avoimuus osana opettajan arkea

Kirjoittajat

  • Mikael Uusi-Mäkelä Laurea-ammattikorkeakoulu
  • Tuija Marstio Laurea-ammattikorkeakoulu
  • Aino Helariutta Laurea-ammattikorkeakoulu
  • Virve Pekkarinen Laurea-ammattikorkeakoulu

Avainsanat:

avoin opetus, avoin oppiminen, strategiat

Abstrakti

Avoimuus on kirjattu useimpien ammattikorkeakoulujen arvoihin, sitä edistetään julkisella rahoituksella ja sen edistymistä arvioidaan kansallisesti. Myös Laurea-ammattikorkeakoulun strategiassa avoimuus on määritelty yhdeksi kolmesta korkeakoulun keskeisestä arvosta, ja Laurea on sitoutunut Tieteellisen Seurain Valtuuskunnan (TSV) avoimen tieteen koordinaatiossa julkaistuihin avoimen oppimisen kansallisiin linjauksiin. Matka sanoista tekoihin on kuitenkin usein pitkä ja avoin oppiminen muuttaa opettajan työskentelytapoja ja identiteettiä. Tarkastelemme tässä artikkelissa Laurean strategian jalkauttamista sen ensimmäisten vuosien aikana tarkastellen käytännön toimenpiteitä, niiden vastaanottoa ja niiden vaikuttavuutta korkeakoulun toiminnassa.

Artikkeli on julkaistu UAS Journalissa (21.5.2021).

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-03-09

Numero

Osasto

Artikkelit, kirjat ja raportit opetuksen avaamisesta