Koulutustoiminta on jakamista ja yhdessä tekemistä – oppimateriaalien avoimuuden edistäminen Laureassa

Kirjoittajat

  • Aino Helariutta Laurea-ammattikorkeakoulu

Avainsanat:

avoimet oppimateriaalit, korkeakoulut

Abstrakti

Laureassa oppimateriaalien avoimuutta on lähdetty edistämään asteittain. Yhdessä tuotettuja avoimia verkko-opintojaksoja eli Master-tiloja jaetaan ensin Laurean sisäisesti. Avointen oppimateriaalien tunnettuus ja osaaminen lisääntyy käytännön työtä tekemällä, kun avoimista oppimateriaaleista ja olemassa olevista linjauksista ja suosituksista viestitään ja järjestetään koulutusta. Erilaiset palkkio- ja meritoitumiskäytänteet ovat avointen oppimateriaalien osalta vielä muotoutumatta ja myös Laurean tulee ottaa niihin kantaa jatkossa. Avointen oppimateriaaleihin liittyvän liikkeen ytimessä on ajatus siitä, että koulutustoiminta on jakamista, tieto on tarkoitettu yhteiseen käyttöön ja internet tarjoaa mahdollisuuden kaikille jakaa, käyttää ja uudelleen käyttää tietoa. Avoimuus on sisällä koulutustoiminnan ideologiassa ja eettisesti avoimuuden toteutettuna hyödyttää kaikkia toimijoita, niin korkeakouluorganisaatiota, opettajia, opiskelijoita kuin kansalaisiakin.

Artikkeli on julkaistu teoksessa Askel askeleelta kohti strategista muutosta Laureassa (2021), kirjan osoite: https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-628-0.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-03-09

Numero

Osasto

Artikkelit, kirjat ja raportit opetuksen avaamisesta