Avointa kulmaa oppimiseen – Miten edistää avointa oppimista ja opetusta ammattikorkeakoulussa?

Kirjoittajat

  • Minna Fred Laurea-ammattikorkeakoulu
  • Aino Helariutta Laurea-ammattikorkeakoulu

Avainsanat:

avoin oppiminen, avoin opetus, strategiat

Abstrakti

Avoimuuden vastakohta on salassa pitäminen. Avoimen oppimisen tarkoituksena on laajentaa oppimaan pääsyä ja osallistumista kaikille, madaltamalla esteitä ja lisäämällä saavutettavuutta, esteettömyyttä, tarjontaa ja oppijakeskeisyyttä. Avoin oppiminen monipuolistaa opetuksen, oppimisen, tiedon luomisen, yhteiskehittämisen ja jakamisen mahdollisuuksia sekä yhdistää muodollisen ja vapaamuotoisen oppimisen reittejä. (Tieteen termipankki 2021.) Olemme artikkelisarjassamme ”Avointa kulmaa oppimiseen” käsitelleet Euroopan Unionin avoimen oppimisen ja opetuksen viitekehyksen mukaisia ulottuvuuksia. Tämä artikkeli on sarjan viimeinen ja perehdymme siinä avoimen oppimisen ja opetuksen poikittaisiin ulottuvuuksiin: strategia, teknologia, laatu ja johtaminen.

Artikkeli on julkaistu Laurea Journalissa (21.4.2021)

Avointa kulmaa oppimiseen -artikkelisarjan aiemmat löytyvät Think Open Digestin Avoin opetus ja oppiminen II -numerosta.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-03-09

Numero

Osasto

Artikkelit, kirjat ja raportit opetuksen avaamisesta