Avoin TKIO-keittokirja: Reseptejä avoimempaan tutkimukseen ja oppimiseen

Kirjoittajat

  • Seliina Päällysaho Seinäjoen ammattikorkeakoulu
  • Jaana Latvanen Seinäjoen ammattikorkeakoulu
  • Sirkku Uusimäki Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Avainsanat:

TKIO, avoin opetus, avoin tutkimus

Abstrakti

Ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, oppiminen ja innovaatioekosysteemi -hankkeessa (1.1.2018–31.10.2021) on tehty pitkäjänteistä työtä avoimen toimintakulttuurin edistämiseksi. Hankkeen painopiste kohdistui TKI-toiminnan ja oppimisen vastuulliseen avaamiseen. Mukana hankkeessa oli yhteensä 11 ammattikorkeakoulua sekä yksi yliopisto. Hanke mahdollisti monialaisen yhteistyön synnyttäen uutta osaamista, välineitä ja hyviä käytänteitä. Hankkeen keskeisiä tuloksia päätettiin julkaista keittokirjan muodossa, lyhyinä resepteinä. Tähän julkaisuun on koottu yhteensä 26 hyväksi havaittua toimintamallia, jotka on ryhmitelty hankkeen osa-alueiden mukaisesti. Reseptikirjan sisältämiä toimintamalleja on pääsääntöisesti kehitetty useamman kuin yhden korkeakoulun yhteistyönä. Reseptien ytimessä on kuvaus siitä, miten malli toimii, mitä hyötyä siitä konkreettisesti on ja miten se voidaan helpoiten ottaa käyttöön myös muissa korkeakouluissa. Lisäksi resepteissä pohditaan myös sitä, mitä asiasta on käytännössä opittu. Reseptikirja sisältää myös hankkeen julkaisuluettelon. Julkaisuja on yhteensä keittokirjan reseptit mukaan lukien yli 200, ja suurin osa niistä on avoimesti saatavilla. Julkaisut on ryhmitelty keittokirjan teemojen mukaan ja ne löytyvät reseptikirjan lopusta.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-03-09

Numero

Osasto

Julkaisuja avoimesta TKI-integroidusta oppimisesta