Avoin TKI-integroitu oppiminen-toteuttamistapoja ja oppimisympäristöjä

Kirjoittajat

  • Aino Helariutta Laurea-ammattikorkeakoulu
  • Minna Fred Laurea-ammattikorkeakoulu
  • Helena Kangastie Lapin ammattikorkeakoulu
  • Maija Merimaa Laurea-ammattikorkeakoulu
  • Seliina Päällysaho Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Avainsanat:

TKI-integroitu oppiminen, TKIO, avoin oppiminen, oppimisympäristöt

Abstrakti

Avoimessa TKIO:ssa (tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan integroidussa oppimisessa) on kyse yhteisöllisestä oppimisesta, jossa oppimisympäristönä on perinteisen luokkahuoneen sijaan aito työelämäprojekti. Se on verkostoituneen kulttuurin malli, jossa opetus kytkeytyy vahvasti työelämään ja aluekehitykseen. Mallissa kaikki oppivat; niin opettajat, opiskelijat kuin työelämäkumppanitkin. Tällaisella monitoimijaisella yhteiskehittämisellä edistetään uuden tiedon ja uusien toimintatapojen ja erityisesti opiskelijoiden työelämäkompetenssien kehittymistä aluekehittämistä unohtamatta. Aluekehitystä ja tiedon kumuloitumista helpotetaan TKIO:ssa syntyvien tuotoksien, tutkimustulosten ja julkaisujen avoimuudella. Tämä kokoomateos koostuu yhteensä 14 artikkelista, jotka esittelevät avoimen TKI-integroidun oppimisen (TKIO) toteutumista käytännössä. Artikkeleiden kirjoittamiseen on osallistunut 41 asiantuntijaa kuudesta ammattikorkeakoulusta ja Itä-Suomen sekä Lapin yliopistoista. Teos esittelee erilaisia TKIO-toiminnan toteuttamistapoja ja oppimisympäristöjä tehden näin näkyväksi korkeakoulujen hyviä käytänteitä. Useat näistä esimerkeistä on toteutettu ulkopuolisesti rahoitetuissa hankkeissa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-03-09

Numero

Osasto

Julkaisuja avoimesta TKI-integroidusta oppimisesta