Avoin TKI-integroitu oppiminen – toimintamallit ja hyvät käytänteet

Kirjoittajat

  • Aino Helariutta Laurea-ammattikorkeakoulu
  • Minna Fred Laurea-ammattikorkeakoulu
  • Helena Kangastie Lapin ammattikorkeakoulu
  • Maija Merimaa Laurea-ammattikorkeakoulu
  • Seliina Päällysaho Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Avainsanat:

TKI-integroitu oppiminen, TKIO, avoin oppiminen, toimintamallit

Abstrakti

Etsimme käsillä olevaa kokoomateosta varten avoimen TKI-integroidun oppimisen (TKIO) toteuttamisen erilaisia toimintamalleja ja hyvä käytänteitä. TKI-integroidun oppimisen toimintamallit ja hyvät käytänteet yhdistävät ammattikorkeakoulun päätehtäviä, koulutusta, opetusta ja TKI-toimintaa. Avoimen TKI-integroidun oppimisen toimintamallit ja hyvät käytänteet ovat tiivistettyjä kuvauksia (esimerkiksi prosessikuvauksia) kehitetyistä, käyttöönotetuista ja hyväksi havaituista ratkaisuista, joita muut voivat hyödyntää, soveltaa ja parastaan. Toimintamalleissa ja hyvissä käytänteissä toiminnan ytimessä ovat erilaiset pedagogiset ratkaisut, TKI-toiminnan ja oppimisen suunnittelu, opetus- ja TKI-henkilöstön roolit sekä opiskelijoiden opintojen yhteys TKI-toimintaan. Tämä kokoomateos sisältää yhteensä 13 artikkelia. Niiden kirjoittamiseen on osallistunut 35 kirjoittajaa yhdeksästä ammattikorkeakoulusta ja Aalto-yliopistosta. Teoksen tarkoituksena on tehdä näkyväksi avoimen TKI-integroidun oppimisen (TKIO) toimintamalleja ja hyviä käytänteitä korkeakouluissa. Artikkelit tuovat esiin osan siitä laajasta osaamisesta, jota korkeakoulujen toimintakenttään on sitoutunut.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-03-09

Numero

Osasto

Julkaisuja avoimesta TKI-integroidusta oppimisesta