Avoimeen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan integroitu oppiminen

Kirjoittajat

  • Minna Fred Laurea-ammattikorkeakoulu
  • Aino Helariutta Laurea-ammattikorkeakoulu
  • Helena Kangastie Lapin ammattikorkeakoulu

Avainsanat:

TKI-integroitu oppiminen, TKIO, avoin oppiminen

Abstrakti

Ammattikorkeakouluissa on toteutettu tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan (TKI) integroitua oppimista (TKIO) jo pitkään muun muassa työelämäyhteistyön vahvistamiseksi. Väänäsen ja Peltosen (2020) mukaan opetuksen ja TKI-toiminnan integraatiolle ei ole selkeää tai yksiselitteistä käsitettä määriteltynä. Heidän mukaansa sen käytännön merkitys määräytyy sekä toimijoiden että kontekstin mukaan. Tässä artikkelissa TKI-integroidulla oppimisella tarkoitetaan oppimista, jossa osaaminen ja ammatillinen kasvu syntyvät teorian ja käytännön yhdistämisestä, työelämän todellisten ilmiöiden ja ongelmien kautta, sekä alueellista että yhteiskunnallista vaikuttavuutta edistäen.

Artikkeli julkaistu Lapin ammattikorkeakoulun Pohjoisen tekijät -blogissa (20.4.2021).

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-03-09

Numero

Osasto

Julkaisuja avoimesta TKI-integroidusta oppimisesta