Avoimen tieteen kansallinen koordinaatio selkeytyi

  • Avoimen tieteen vuosikatsaus 2019
Avainsanat: kansallinen koordinaatio, avoin tiede, Tieteellisten seurain valtuuskunta, TSV, suositukset, linjaukset

Abstrakti

Avoimen tieteen kansallisen koordinaatio eteni vauhdikkaasti etenkin viime syksyn aikana. Työn edetessä koordinaation toimintaa selkeytettiin ja työskentelyyn liittyvää termistöä tarkennettiin. Syksyn aikana saatiin valmiiksi kotimaisen avoimen tieteen ja tutkimuksen julistus. Julistukseen liittyy visio, missio sekä neljä erillistä avoimuutta tukevaa linjausta, joista tutkimusartikkelien avointa saatavuutta koskeva linjaus julkistettiin jo syksyn aikana. (Mika Holopainen)

Muita avoimen tieteen kansallisen koordinaation toimintaa käsitteleviä artikkeleita vuonna 2019 olivat:

Julkaistu
2020-01-28
Osasto
Avoin tiede kotimaassa