Suomalaisten avointen tiedelehtien määrää DOAJ-tietokannassa pyritään lisäämään

  • Avoimen tieteen vuosikatsaus 2019
Avainsanat: TSV, Tieteellisten seurain valtuuskunta, DOAJ, Directory of Open Access Journals, projekti, open access, OA-lehdet

Abstrakti

Kansainvälinen DOAJ-tietokanta (Directory of Open Access Journals) on keskeisimpiä välineitä vertaisarvioitujen avointen tiedejulkaisujen löytämiseen ja laadunvalvontaan. DOAJ:n yli 13000 lehden tietokantaa kuratoidaan aktiivisesti, sieltä poistetaan ja sinne lisätään nimikkeitä. TSV:n Julkaisufoorumin selvityksessä 160 kotimaisesta varteenotettavasta OA-lehdestä vain 29 löytyi tietokannasta. Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV) käynnistikin vuonna 2019 yhdessä DOAJ:n kanssa pilottiprojektin, jonka tavoitteena on lisätä kotimaisten vertaisarvioitujen avointen lehtien rekisteröintiä tietokantaan. Tukea, opastusta ja työpajoja sisältävä TSV:n pilotti päättyy toukokuussa 2020. (Juuso Ala-Kyyny)

Lue lisää suomalaisten tiedejulkaisujen avoimuudesta ja DOAJ-tietokannasta:

Julkaistu
2020-01-28
Osasto
Avoin tiede kotimaassa